Tilråding frå Språkrådet

Legg til ein g

Stranda kommune har teke imot tilråding frå Språkrådet i to namnesaker. Gard nummer 90 og fjellområdet Trollaksla/Lidafjellet på grensa mot Hornindal kommune.

Nye skilt: Vegvesenet tinga desse tre skilta den 12. januar 2018, no må kanskje ny bestilling gjerast?  Foto: Statens vegvesen

New Articles

Det har i lang tid vore uklart om ein skal omtale gard nummer 90 i Stranda kommune som Ringdal eller Rindal. Det offentlege nyttar Rindal medan dei aller fleste med etternamn knytt til garden nyttar Ringdal.