Strandvegen

Stenger vegen på nytt etter påske

Strandvegen vil stengast på nytt etter påske.  Foto: Eivind Louis Helset

New Articles

Stranda kommune melder på sine nettside at grunna anleggsarbeid vil Strandvegen verte stengd på nytt etter påske. Vegen vil verte heilt stengd frå småbåthamna til Strandvegen 149, Øygardsvika.

Som tidlegare vil det verte omkøyring frå Bygdavegen til Sjøvegen via Helsembrauta.

Kommunen melder også at bebuarar i det stengte område vil få tilgang til eigedomane sine og at gåande og syklande kan passere.

Vegstenginga er venta å vare frå 23. april til 5. juli.