Nyhotellet på Ljøen

Fylkesmannen vurderer motsegn

New Articles

Fylkesmannen er skeptisk til planane til om å byggje nytt hotell på Ljøen.