FV60 Strandafjellet

Djupe spor blir fiksa

New Articles

Det er manuell dirigering på FV60 strekninga Dalevegen/Storgata (Essokrysset) opp til Strandafjellet.


Grunnen til dette er asfaltering. Vegen har hatt problem med djupe spor etter tungtransport. Dette er no i ferd med å bli ordna.