Kommunestyremøte onsdag

Tilrår å seie nei til å trekkje seg frå kontrollutvalet

Kommunestyret skal onsdag handsame spørsmålet om Ole Jørgen Sve (Frp) sin søknad om fritak frå vervet i kontrollutvalet. arkivfoto  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

New Articles

Kommunestyret skal onsdag handsame saka om Ole Jørgen Sve si rolle i kontrollutvalet.