Vil ta vare på kulturlandskapet

Geiranger blir berga av naboane

New Articles

(Sunnmørsposten): Gardbrukar Bjørn Helge Rønneberg i Eidsdal slår mellom 150-200 mål i turistbygda Geiranger. No vil verdsarvrådet ha nye og utvida tiltak for å sikre at områda ikkje gror att.