Vinterstengde toalett frustrerer

Forsiktig ja til heilårsope toalett

New Articles

Miljø- og kommunalteknikkutvalet (MK) sendte i byrjinga av november brev til samferdsleutvalet i fylket, med førespurnad om å halde toaletta i Strandadalen og Ljøen ope heile året.