Stranda kommune ut med informasjon til løyvehavarane

Reagerer på alkoholomtale i sosiale media

Illustrasjonsfoto 

New Articles

- Stranda kommune avdekkjer stadig fleire brot frå løyvehavarane på reklameregelverket i alkhohollova, og då spesielt i sosiale media. Dette vil vi ha fokus på, skriv kommunen i eit brev til serveringsstader som har løyve til å skjenke alkohol i Stranda kommune.