Folketalsutviklinga mot 2030

140 færre strandarar om ti år

Det er større fråflytting enn tilflytting i Stranda, og folketalet går ned i tida fram til 2030.

Statistikken syner at det er færre som blir fødd i Stranda enn dei som døyr. Om ti år er det 140 færre strandarar enn i 2019.  Foto: colourbox.com Colourbox

New Articles

Det går fram av statistikken i arealdelen til kommuneplanen, som no er ute til andre gongs høyring. Tala syner ein større nedgang enn det ein tidlegare har trodd.