Kommunalplan

Tek omsyn til kulturminne

Ei framtidig utbygging på Ringstad til offentleg eller privat tenesteyting kan kome i konflikt med automatisk freda kulturminne.

Stranda kommune vil gi meir areal til framtidig utbygging av omsorgssenteret og sjukeheimen, men fylkeskommunen er skeptisk til at det kan gå ut over automatisk freda kulturminne.  Foto: Johan Behrentz

New Articles

Det meiner Møre og Romsdal fylkeskommune i samband med arealdelen av kommunalplanen, som er under utarbeiding.