Geiranger

Fekk midlar til kvernhus

Kvernhuset på Vinje i Geiranger skal restaurerast. Det er løyvd inntil 140.000 kroner til tiltaket.

Kvernhuset på Vinje i Geiranger har fått opp til 140.000 kroner i offentleg tilskot, slik at det kan bli restaurert.  Foto: Privat

New Articles

Det er kultur-, næring- og folkehelseutvalet i fylkeskommunen som har vedteke å løyve pengane, som er sett av på statsbudsjettet til Vestnorsk fjordlandskap. Løyvinga samsvarar med søknaden.