Nominasjonsarbeidet ferdig

Vil ha Tryggestad på tinget

Senterpartiet sine kandidatar for Stortingslista 2021 er utpeika.

Jan Ove Tryggestad, ordførar i Stranda. er ein av sju kandidatar til Senterpartiet si Stortingsliste 2021.  Foto: Johan Behrentz

New Articles

I ei pressemelding skriv leiar i nominasjonsnemnda, Kåre Alfred Hanken at dei har sett saman ei liste med dei kandidatane dei finn mest aktuelle. Hanken seier at dei såg det som ei umogleg oppgåve å redusere lista til fem personar.