Innspel om Geiranger

Klare krav til klimaministeren

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fekk klar melding frå Stranda kommune: Utsett krav om null-utslepp i verdsarvfjorden.

Eit slikt syn vil ein sjå lite av i år. Stranda kommune meiner det også kan bli langt færre slike syn i framtida, dersom regjeringa held fast på null-utslepp frå 2026. 

New Articles

- Vi er ikkje imot grøn teknologi, men for næringslivet i Geiranger og verdsarvfjordane vil det vere ei katastrofe om vi blir råka både av etterverknadene av koronapandemien og færre besøk på grunn av miljø-restriksjonar.