Stranda Hamnevesen

Var førebudd på avslag

Hamnevesenet i Stranda var førebudd på at ein måtte gå ein ekstra runde om djupvasskai og parkeringsplass i Geiranger.

Hamnesjef Rita Berstad Maraak meiner ein må få avklaring omkring nullutslepp frå cruiseskip, før ein kan gå vidare med planar omkring djupvasskai i Geiranger.  Foto: Anniken Westad

New Articles

– Vi tar avgjerda til etterretning. Slik situasjonen er nå, med manglande avklaring omkring særreguleringar og nullutslepp frå store cruiseskip, har kan vi vente litt til. Dersom krava om nullutslepp frå 2026 blir ståande, er det ikkje sikkert via har trong for noko djupvasskai, seier hamnesjef Rita Berstad Maraak.