Ni av ti vil avgrense utanlandsk turisme

Veteranferja MF Bolsøy.   Foto: Arkivbilete: Anniken Westad

New Articles

Heile ni av ti nordmenn meiner utanlandsk turisme til Noreg bør avgrensast, viser ei ny undersøking frå Norsk koronamonitor.

Av dei 1.490 nordmennene som er spurde, svarer 89 prosent at turismen bør avgrensast, viser undersøkinga gjort av Opinion.

Berre 5 prosent seier nei til dette, medan 6 prosent ikkje har gjort seg opp noka meining.

Kvinner er meir for turistrestriksjonane enn menn, med 92 prosent mot 87 prosent. Delen av dei som er for avgrensingar, er størst blant dei under 30 år, med 93 prosent.

– Nordmenn er for tida samstemde i å avgrense turismen til Noreg, der omtrent ni av ti meiner dette uansett alder, kjønn og geografi, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Clausen trur oppslutninga rundt turismerestriksjonar kjem av at dei fleste nordmenn ikkje vil gå gjennom ein ny nedstenging.