Støttemidlar til kulturen

Berre halvparten å fordele

Søknadane var på over 190.000 kroner. Kommunen hadde berre 70.000 å fordele

Storfjord Husflidslag fekk støtte frå kommunen til arrangementet Husflidsmessa 2020. Arkivfoto  

Kultur

Like mange lag og organisasjonar søkte om kulturmidlar i 2020 som året før. Totalt 15 søknadar fordelte seg mellom kulturformål, arrangement og idrett.