Kvifor annonsere i Sunnmøringen?

I Sunnmøringen og på sunnmoringen.no formidlar vi bodskapen din i tre kanalar - på papir, nett og mobil.
Du kan velje mellom ulike produkt, men om du vel ein kombinasjon gjev du annonsebodskapen din auka dekning og frekvens.


Annonser i papiravisa

Papiravisa har ca. 6000 lesarar


Annonser på nett, brett og mobil

Nyheitene er rykande ferske og lesarane er ofte innom for å oppdatere seg.
Klikk på annonsa fører lesaren direkte til heimesida di.
Det er enkelt å måle effekt.
Digital annonsering er fleksibelt.


Stilling ledig

Stillingsannonsering i Sunnmøringen gjev deg mogelegheit til å påverke potensielle kandidatar som ikkje er aktive søkjarar.
Stillingsannonsa di kjem i papirutgåva og på sunnmoringen.no


Andre produkt

DM / innstikk
Ønskjer du som annonsør meir plass til bodskapen din? Vi anbefaler innstikk i Sunnmøringen. Det blir levert saman med avisa og kundeavisa di får dermed større merksemd frå lesarane enn vanlig "postkassereklame".


Lurar du på noko?

Kontakt oss på annonse@sunnmoringen.no eller 70 26 11 22.
Les meir om oss her

Kontaktskjema