Klima og miljøvernministeren

Strengere utslippskrav kan ikke vente

Sommerens cruiseskipdebatt har etterlatt et inntrykk av at regjeringen ikke vil følge opp Stortingets vedtak om å innføre krav om nullutslipp fra turistskip i verdensarvfjordene senest innen 2026. Dette er feil.

Minister: Ola Elvestuen (V)  Foto: Bjørn Arild Hatlem

Mens vi venter på nullutslipp må vi så raskt som mulig får på plass et nytt regelverk for lokal forurensing i våre verdensarvfjorder.

Ola Elvestuen
Meiningar

Regjeringen vil ha utslippsfrie fjorder så raskt som mulig.