Fotball-debatten

Tilsvar frå styret i Stranda fotball

tilsvar: Styret i Stranda fotball har nytta tilsvarsretten (Ver varsam-plakaten punkt 4.15 journ. anm) for å kommentere ulike utspel som har kome både i samband med Ronnie Furset sin kritikk av manglande engasjement frå a-lagsspelarar og eit lesarinnlegg i førre utgåve av Sunnmøringen. arkivbilete  Foto: Anniken Westad

Meiningar

Styret i STRANDA FOTBALL