Lesarinnlegg

Til styret i Stranda fotball

Laget: A-laget til Stranda Fotball.  Foto: Johan Behrentz

Meiningar

Vi synest det er svært uheldig for Stranda Fotball at Ronnie Furset som trener kan komme med eit slikt utspel i Sunnmøringen utan at verken styret eller andre personar i trenerteamet er informert.