Lesarinnlegg

Til styret i Stranda fotball

Laget: A-laget til Stranda Fotball.  Foto: Johan Behrentz

Meiningar

Vi synest det er svært uheldig for Stranda Fotball at Ronnie Furset som trener kan komme med eit slikt utspel i Sunnmøringen utan at verken styret eller andre personar i trenerteamet er informert.

Særlig uheldig er det kanskje for Bjarne Johansen som då er navngitt som trener ilag med Ronnie Furset. Det er då er naturlig å tenke at han tek del i utspelet sidan det blir brukt «vi» og ikkje «eg». Det er også utenkelig at dette kan skje utan samtykke fra Stranda Fotball.