Lesarinnlegg

Fylkespolitikerne svikter ungdommen vår

Oversikt fra SSB som viser utgifter per ungdom i alderen 16-18 år i 2017, før årets kutt i den videregående skolen i Møre og Romsdal ble gjennomført. Som en ser ligger Møre og Romsdal på bunnen blant fylkene vi normalt kan sammenligne oss med. Illustrasjon: Skjermdump fra SSB. 

Meiningar

I ly av debattene rundt veier og sykehus gjennomfører nå fylkespolitikerne i Møre og Romsdal de største nedskjæringene i den videregående skolen i manns minne. Videregående opplæring er det viktigste tjenesteområdet til fylkeskommunen, med 1.3 milliarder i budsjett, 2.000 ansatte, 9.500 elever, 23 videregående skoler og to fagskoler.