Lesarinnlegg om prestegarden

Tankar om ting

Meiningar

Når du ferdast på Sløgstad kan du ikkje late vere å feste auga på Prestelåna.