Lesarinnlegg om prestegarden

Tankar om ting

  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Meiningar

Når du ferdast på Sløgstad kan du ikkje late vere å feste auga på Prestelåna.