Stranda kommune - ein viktig nynorskbrukar

Nynorsk: Rådhuset. 

Meiningar

Stranda kommune er ein god og viktig nynorskbrukar. Dette er sjølvsagt. Men Stranda mållag vil likevel rose både folkevalde og administrasjonen for å vere gode språklege føredøme, ikkje minst for næringslivet.