Lesarinnlegg om oppdrettsanlegget ved Urdaneset

Storfjorden skal bli gullstandarden

Hofseth Aqua sine oppdrettsanlegg i Stranda, og det nye Urdaneset (i rødt). 

Meiningar

Viser til Bodil Korsedals innlegg i Summøringen, mandag 15.06. Ikke bare kommer hun med en rekke feilaktige påstander, men hun viser også at hun ikke kjenner Storfjorden. Det gjør Hofseth Aqua. Og det er derfor vi har fått ansvaret for å forvalte fjorden vår, på vegne av felleskapet.

Jeg skal gi Korsedal rett i én ting: politikerne i Stranda har tillit til Hofseth Aqua. Det er fordi vi har vist at vi tar vare på fjorden samtidig som vi skaper verdier for menneskene som lever her.

Hofseth International og det japanske selskapet Yokohama Reito kjøpte i 2016 daværende Fjordlaks Aqua som senere fikk navnet omdøpt til Hofseth Aqua. Hofseth International hadde ikke finansiell kapasitet til å løfte en slik transaksjon på egen hånd og fikk derfor hjelp fra vår japanske partner.

Eierskapet til Hofseth Aqua er organisert i HIYR AS som er et felleseid selskap mellom Hofseth International AS og Yokohama Reito. Korsedals uttalelser om eierandeler er sterkt misvisende, da eierne er likeverdige partnere med likt antall stemmer. Hofseth Aqua styres lokalt og undertegnede er styreformann i både Hofseth Aqua og HIYR. Av forretningsmessige årsaker er eierskapet i HIYR organisert med ulike aksjeklasser, men hvor aksjer med medbestemmelsesrett er eid likt mellom partene.

Hofseth International og Yokohama Reito er langsiktige i forhold til vår investering i Hofseth Aqua og siden oppkjøpet i 2016 har vi investert over NOK 500 millioner, herunder nytt smoltanlegg i Tafjord, nye anlegg, båter og utstyr. Dette kommer lokalsamfunnene til gode både i form av arbeidsplasser og arbeid for leverandører. Vi har videre investeringsplaner for flere hundre millioner i tiden fremover og dette henger blant annet sammen med den nye lokaliteten på Urdaneset som vi har søkt på. Vårt mål er å gjøre Storfjorden om til et mønsterbruk for bærekraftig matproduksjon.

Verdiene vi skaper forsvinner heller ikke ut av landet. Hofseth Aqua har hatt en restriktiv utbyttepolitikk der mesteparten av overskuddet blir reinvestert i selskapet. Videre skaper vår virksomhet arbeidsplasser i Storfjorden og jobb for leverandørindustrien. Vi har de siste årene også gitt betydelige beløp til veldedige formål i kommunene hvor vi opererer.

Kommunene i Storfjorden har også fått et betydelig direkte økonomisk bidrag fra Hofseth Aqua sin oppdrettsvirksomhet i Storfjorden. I perioden 2017 til 2019 har totale utdelinger fra Havbruksfondet til Stranda, Norddal og Stordal vært over NOK 16 millioner hvorav NOK 8 millioner har gått til Stranda kommune.

Hofseth deler Korsedals engasjement for villaksen og biomangfoldet i Storfjorden. Derfor driver vi kontinuerlig overvåkning og rapportering av situasjonen i fjorden. Ikke bare fordi det får konsekvenser for oss om vi ikke oppfyller de kravene som settes av myndighetene, men fordi vi har et overordnet ansvar for fjorden vår. Derfor har vi sørget for drastisk å forbedre lusesituasjonen de siste årene. Vi har tatt grep for å omorganisere fjorden, og å sikre at vi beskytter og tar vare på villaksbestanden. Alle målinger viser at vi er på rett vei, men det betyr ikke at vi er fornøyde.

Vi går nå sammen med Lakseelvane på Sunnmøre og NORCE Research for å sette i gang et storstilt forskningsprosjekt i Storfjorden med mål om å øke bestanden av villaks og sjøørret i Storfjorden. Vi vil vise at det er mulig for havbruksnæringa å vokse på villaksens og miljøets premisser. Vi vil stille sentrale spørsmål, slik at vi kan få de svarene vi trenger for at næringa kan ta grep. For om vi ikke klarer å drive uten å havne på kollisjonskurs med villaksen, er det næringa, og ikke laksen som må vike.

Så det er riktig som Korsedal hevder - de folkevalgte må ta miljøproblematikken på alvor. Og det gjør politikerne. Vi vet det, for vi møter kravene deres hver dag. Kravene de stiller på vegne av villaksen og fellesskapet. Den dagen vi i Hofseth Aqua ikke viser oss tilliten verdig, får politikerne jage oss på havet.