Justisministeren seier 17. mai skal vere trygg

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) seier at politiet har gjort dei nødvendige tiltaka for at det skal vere trygt å feire 17. mai.
innenriks

Justisministeren lover at det vil vere trygt i gatene onsdag, ifølgje ABC Nyheter.

– Mi oppmoding er at ein feirar nasjonaldagen som ein alltid har gjort, at vi saman går ut og feirar alt det denne dagen symboliserer, seier Amundsen til nettavisa.

Justisministeren har forståing for at enkelte kan vere redde. Han forsikrar om at politiet har gjort dei nødvendige tiltaka, slik som meir politi i gatene og andre tiltak som ikkje er like synlege.

– Vi set inn dei tiltaka vi finn nødvendige for å vareta tryggleiken på ein god måte, seier han.

Politiets tryggingsteneste (PST) opplyser til ABC Nyheter at det ikkje er noka endring i trusselbiletet før nasjonaldagen. Justisministeren skal feire dagen i Oslo.

(©NPK)