Noreg og Russland samde om kvoteavtale

Noreg og Russland har blitt samde om ein ny kvoteavtale for 2018. Avtalen sikrar endå eit år med høg torskekvote.
innenriks

– Eg er glad for at det også for 2018 er semje mellom Noreg og Russland om ein fiskeriavtale som sikrar ei berekraftig hausting av fiskeressursane i Barentshavet, seier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i ei pressemelding.

Noreg og Russland har blitt samde om kvotar på torsk, hyse, lodde, blåkveite og snabeluer, i tillegg til betre vilkår for gjennomføring av fiskeriforskingstokt i sonene til kvarandre.

Den totale torskekvoten for neste år blei sett til 775.000 tonn, og han blir fordelt mellom Noreg, Russland og tredjeland. Avtalen blei signert i Kazan i Russland torsdag.

(©NPK)