Telenor legg ned i Harstad – 81 mister jobben

81 tilsette mister jobben etter at styret i Telenor Norge har vedteke å leggje ned kundeserviceavdelinga i Harstad.
innenriks

Avdelinga vert lagt ned frå 1. januar neste år og råkar ifølgje Telenor i alt 81 tilsette. Det betyr også at Telenors siste kundeservicesenter i Nord-Noreg forsvinn.

– Vår prioritet no er at våre medarbeidarar i Harstad blir varetatt best mogleg, og får individuell oppfølging i tida framover, seier Berit Svendsen, administrerande direktør i Telenor Norge, i ei pressemelding.

Sjølvbetening overtar

Ifølgje Telenor er bakgrunnen at kundane i stadig større grad vel digitale løysingar og sjølvbetening framfor å ringe ein kundebehandlar.

Avgjerda om nedlegging skulle eigentleg vore fatta i eit styremøte i oktober, men blei utsett etter at Omstillingsutvalet i fylkeskommunen påla selskapet utsetjing i ein månad for å gå grundigare inn i alternative løysingar for vidare drift og kva Telenor kunne tilføre kommunen.

Resultatet av dette er at Telenor etter forslag frå kommunen skal delta i etableringa av eit gründerfond- og senter i Harstad.

Hjørnestein

YS-forbundet Negotia reagerer svært sterkt på nedlegginga og meiner at alternativa til nedlegging ikkje er undersøkt grundig nok. Dei meiner blant anna at Telenor kunne ha brukt kundeservicetenesta til å yte service til Canal Digital-kundar, eit tilbod som no er sett ut til ein ekstern leverandør.

– Negotia trur ikkje mange forstår alvoret i at Telenor Norge AS forlèt Nord-Noreg. Når ei hjørnesteinsbedrift forsvinn i Distrikts-Noreg, rammer det atskilleg hardare enn i sentrale strøk. I denne saka meiner vi styret grovt forsømmer samfunnsansvaret selskapet har, med framleis nærvær i Nord-Noreg, seier Negotia-leiar Arnfinn Korsmo.

(©NPK)