Noreg på angrepslista til Anonymous grunna kvalfangst

Hackargruppa Anonymous har peikt ut fleire norske institusjonar som mål for angrep. Bakgrunnen er at hackarane ikkje likar kvalfangst.
innenriks

– Her skulle vi nok ønske at vi hadde betre kontroll. Det er generelt ei utfordring for Kripos og politiet, seier Lone Charlotte Pettersen, som er leiar for seksjon for internettrelatert etterforskingsstøtte i Kripos til Aftenposten.

Avisa skriv at såkalla «hacktivistar» frå Anonymous jamleg organiserer aksjonar retta mot kvalfangstnasjonane Noreg, Island, Japan og Færøyane. Måla er blant anna bankar, styresmakter, medium, turisme og akademia.

– Som følgje av hvalfangst er det fleire grupper som har sett seg ut Noreg som eit mål. Dei vil ta Noreg. Det kan derfor vere tilfeldig kven som blir ramma. Så lenge dei kan gjere skade, er dei fornøgde, seier Pettersen.

Sjølv om kvalfangst er kontroversielt internasjonalt, er det brei politisk semje om praksisen i Noreg.

Anonymous er eit verdsomspennande hackargruppa som har som mål å kjempe for ytringsfridom og mot sensur og misbruk. Deira aksjonsformer har i hovudsak vore Dos-angrep mot nettstader og demonstrasjonar og distribusjon av flygeblad.

(©NPK)