SSBs forskingsdirektør gir seg

Forskingsdirektør Kjetil Telle i SSB går tilbake til jobben som forskar. – Eg ser fram til noko roligere dagar, seier han.
innenriks

Dei tilsette i Statistisk sentralbyrå fekk på eit allmøte onsdag vite at forskingsdirektør Kjetil Telle trekker seg frå stillinga, melder Dagens Næringsliv.

Han vil ikkje forlenge engasjementet som forskingsdirektør frå nyttår. Før han sluttar skal det komme på plass ein ny mellombels direktør for avdelinga, opplyser Statistisk sentralbyrå i ei pressemelding.

Telle har vore mellombels tilsett i stillinga i to periodar frå 2015, og den inneverande kontrakten går ut ved slutten av året.

– Avtalen min som fungerande direktør for forskingsavdelinga går ut ved nyttår, og eg har no lyst til å gå tilbake til forskinga. Det har vore mykje merksemd den siste tida, og eg ser fram til noko roligere dagar med store datasett og koding i stdata, seier Telle. Framover skal han jobbe med eit stort prosjekt om regionale forskjellar i bruk av helsetenester der samarbeidet med helsestatistikken er sentralt.

Administrerande direktør Birger Vikøren takkar Telle for innsatsen i ein krevjande tid for avdelinga.

– Eg har full forståing for at Kjetil Telle no har lyst til å gå tilbake til jobben som forskar. Eg takkar Telle for innsatsen, og veit at han uansett kjem til å fortsette å bidra til forskinga i SSB, seier Vikøren.

(©NPK)