Stortinget seier nei til ny kommunetvang

Kommunalminister Jan Tore Sanner og Høgre blir tvangsparkerte av stortingsfleirtalet, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.
innenriks

Han siktar til at Sp-forslaget om å stoppe nye tvangssamanslåingar av kommunar blir vedtatt av Stortinget torsdag.

– Fleirtalet seier tydeleg at det ikkje er rom for tvangssamanslåing av nye kommunar i denne perioden, seier Vedum.

Eventuelle kommunesamanslåingar i perioden 2017–2021 skal berre byggje på fri vilje, fastslår stortingsfleirtalet. I tillegg blir det sagt nei til indirekte tvang gjennom økonomisk press, seier Sp-leiaren.

– Små kommunar som har fått kutta sine inntekter for å få igjennom samanslåingar, vil møte betre økonomiske tider til neste år, seier han.

(©NPK)