Klart for nye forhandlingar mellom Flygerforbundet og Babcock

Flygerforbundet og Babcock er einige om å møtast til nye forhandlingar om framtida til pilotane på luftambulanseflya i nord.
innenriks

Håpet er å bli samde om ein tariffavtale som kan bidra til å løysa bemanningskrisa for luftambulansen. VG skriv at møtet kan skje tre dagar før fristen til Stortinget for å bestemma om dei skal skrota heile kontrakten med Babcock.

– Det ser ut til å bli eit møte den 28. mai. Det er ikkje endeleg stadfesta, men det ser ut som om det passar for alle, seier administrerande direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til avisa.

Håpar på avtale

Den tilspissa konflikten dreier seg om kva som skal skje med pilotane som i dag er tilsette i selskapet Lufttransport, når det britiskeigde selskapet Babcock tek over tilbodet for luftambulansetenesta frå 1. juli 2019.

– Eg håpar at ein kjem på plass med ein tariffavtale som begge partar kan vera einige om, seier Lothe.

Dei rundt 110 tilsette i Lufttransport har tidlegare reagert på at Babcock tilbyr færre pilotar i turnus og færre reservefly, noko dei meiner trugar jobbtryggleiken. Sidan det ikkje blei stilt krav til verksemdsovertaking i tilbodet, må pilotane søkja på si eiga stilling når Babcock tek over tenesta.

– Å setja seg ved forhandlingsbordet no er eit steg i rett retning, men det løyser ikkje grunnen til at krisa har oppstått: Det at regjeringa ikkje lytta til åtvaringar som har kome gong på gong og sikra at erfaring og kompetanse blei med vidare til ny operatør gjennom krav til verksemdsoverdraging, seier forbundsleiar Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund til VG.

Varierande beredskap

Forbundet og Babcock har også tidlegare forhandla om overføring av pilotane, men desse braut saman i april. Den usikre situasjonen har ført til pilotmangel og nedsett beredskap etter at fleire pilotar har søkt seg over til andre jobbar, mens andre har vore sjukmelde.

Dei siste dagane har beredskapen variert, og har til tider vore langt lågare enn normalt. Frå onsdag kveld og fram til torsdag morgon (17. mai) er sju av sju fly i beredskap, ifølgje Helse Nord.

(©NPK)