NRK sparer 4 millionar i løn per dag under streiken

NRK sparer 4 millionar kroner kvar dag under journaliststreiken. Likevel reknar kanalen med å tapa pengar fordi produksjonar blir stoppa av streiken.
innenriks

– Vi veit at vi har mange forpliktingar, som no ser ut til ikkje å materialisera seg. Det vil kosta ganske store summar. Dette handlar jo om produksjonar det er arbeidd med i lang tid, som må forskyvast til vi får folk tilbake igjen på jobb, seier økonomidirektør Andreas Norvik til Dagens Næringsliv.

NRK kan ikkje opplysa nokon konkret sum på ekstrautgiftene i samband med streiken og løn til ikkje-streikande arbeidarar ved produksjonar som står stille. Norvik reknar likevel med at desse utgiftene vil overgå det kanalen sparer i lønsutgifter.

Ifølgje DN er det sistnemnde talet 4 millionar kroner per dag. Dei innsparte utgiftene kjem som følgje av at Norsk Journalistlag tysdag tok ut 1.700 NRK-journalistar i streik.

(©NPK)