Willoch om Thorvald Stoltenberg: Han var ein verdifull mann for Noreg

Tidlegare statsminister Kåre Willoch omtalar Thorvald Stoltenberg som ei kjempe i norsk politikk. Stoltenberg gjekk bort fredag, 87 år gammal.
innenriks

– Han var ein verdifull mann for Noreg, og hadde ein sjeldan kombinasjon av kunnskap, handlekraft og evne til å overtyda, seier den tidlegare Høgre-politikaren Willoch til NTB.

Willoch var statsminister frå 1981 til 1986, og hadde Gro Harlem Brundtland, Thorvald Stoltenbergs sjef i to regjeringar, som ein politisk motstandar. Likevel har Willoch berre positive minner om tida med Thorvald Stoltenberg i norsk toppolitikk.

– Eg kjende han personleg gjennom det politiske arbeidet. Vi hadde det alltid positivt saman, og delte eit verdifullt samarbeid, seier han.

Willoch peiker på rolla til Stoltenberg i norsk utanrikspolitikk og tryggingspolitikk som det viktigaste bidraget.

– Han var sterkt for å bevara det beste samarbeid mellom dei vestlege nasjonane og tryggja tryggleiken og interessene til kvarandre, seier Willoch.

Stoltenberg gjekk bort fredag. Han var i ei årrekkje ein viktig norsk diplomat og ein profilert politikar for Arbeidarpartiet. Han var forsvarsminister frå 1979 til 1981 i Odvar Nordlis regjering, før han blei utanriksminister under Gro Harlem Brundtland i periodane 1987 til 1989 og 1990 til 1993.

– Nyheita om bortgangen hans er trist. Eg var klar over at han ikkje var ved si beste helse, men eg visste ikkje at det hadde kome så langt, seier Willoch.


(©NPK)