Frp avviser forslaget til Høie om å trekke støtta til tannregulering

Helsepolitisk talsmann i Frp Bård Hoksrud vil ikkje vere med på helseminister forslaget til kutt i støtta til tannregulering frå Bent Høie (H).
innenriks

Høie seier til Stavanger Aftenblad at systemet i dag legg eit press på foreldre om å betale for kostbar tannregulering for barnet sitt som ikkje alltid er medisinsk nødvendig.

Utan å bekrefte det, går helseministeren langt i å antyde at støtteordninga ein har i dag vil bli barbert når forslaget til statsbudsjett for neste år blir lagt fram i oktober.

Men det vil leiaren av Frps helse- og omsorgsfraksjon på Stortinget ikkje vere med på:

– Eit slikt kutt vil ramme barn og unge som fram til i dag har hatt eit klart behov for tannregulering. Det vil Frp ikkje støtte, seier Hoksrud til NTB.

Høie viser blant anna til nabolanda som har strengare vurdering enn Noreg, og minner om at det framleis er slik at foreldra som sit igjen med størsteparten av rekninga. Han viser også til at Helsedirektoratet påpeiker at mykje av behandlinga ein har i dag berre er kosmetisk.

– Frp vil jobbe hardt opp mot regjeringa for at dette forslaget blir lagt i skuffen og aldri blir tatt opp igjen, seier Hoksrud.

Også Tellef Inge Mørland (Ap) reagerer negativt på forslaget.

– Dette vil forsterke dei sosiale ulikskapane innan tannhelse. Tannregulering er allereie dyrt, seier han til Fri Fagbevegelse.

Hoksrud seier seg einig, og legg til:

– For mange vil dårleg eller feil tannstilling svekkje sjølvtilliten og redusere livskvaliteten. Vi veit også at feil ved tennene kan føre til mobbing og psykiske utfordringar. Dette er viktige moment som talar sterkt mot å kutte i støtta, seier Hoksrud.

(©NPK)