Hareide refsar Iran-tausheita til regjeringa

KrF-leiar Knut Arild Hareide meiner at regjeringa burde tatt klar avstand frå feiringa til fiskeriminister Per Sandberg av den iranske revolusjonsdagen.
innenriks

– Det overraskar meg at ikkje regjeringa tydelegare har tatt avstand frå deltakinga til Sandberg på nasjonaldagen til Iran, skriv Hareide på Facebook om nærværet til Sandberg under den iranske feiringa til ambassaden av nasjonaldagen til Iran i februar.

Overfor NTB seier KrF-politikaren at han ikkje er imot dialog. Hareide er derimot svært kritisk til at ein statsråd deltar på feiringa av at Iran i 1979 blei ein islamsk republikk med ayatolla Khomeini som øvste leiar.

– Som statsråd bør ein ta ansvar for dei utanrikspolitiske signala ein sender når ein deltar på arrangement. Dette er eit regime vi veit aktivt driv forfølging av kristne, og eit land der parlamentet må sende inn lover til eit vaktarråd, som sjekkar om dei er i tråd med sharialover, seier han.

Sandberg tok avstand

– Det er også eit land med eit rettssystem som ikkje er i tråd med grunnleggjande menneskerettar, understrekar Hareide.

Fiskeriminister Sandberg har sjølv tatt avstand frå det iranske regimet.

«Iran er eit prestestyre som forfektar islamistisk styresett som eg tar klart avstand frå. Forfølginga, dødsstraff og mangel på likestilling mellom menn og kvinner er forkasteleg», skreiv Frp-politikaren i ein NRK-kronikk den 3. august.

Ventar på å vurdere tillit

Likevel har Sandberg måtta tole krass kritikk frå ei rekke hald.

Der partikollegaen Christian Tybring-Gjedde har sagt at fiskeriministeren «peiker nase» til norsk utanrikspolitikk, krev MDG-talskvinne Une Aina Bastholm avgangen hans, ifølgje NRK.

Det gjer ikkje KrF-leiar Hareide, som heller ikkje vil konkludere med at saka har svekt tillita hans til Solberg-regjeringa.

– Vi byrjar ikkje å vurdere tillit før vi har høyrt svaret til regjeringa i ei så kompleks sak, seier Hareide om innstillinga frå partiet sitt.

(©NPK)