NVE

Jord- og flaumskredfare

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har sendt ut eit varsel om jord- og flaumskredfare for Midt-Noreg og indre strøk i Sør-Noreg.

Åtvarar NVE åtvarar mot jord- og flaumfare. 

innenriks

Se været på Stranda

Årsaka til varselet er eit intenst lågtrykk som beveger seg nordover. Det er venta opp mot 50–70 millimeter enkelte stadar.


Førebur evakuering

Fylkesberedskapsrådet drøftar Mannen

NVE har sendt ut oransje farevarsel ved det rasfarlege fjellpartiet Mannen i Rauma. Det blir gjort førebuingar for å evakuere bebuarane i området.

 

Farenivået er fredag morgon på gult nivå, det lågaste varslingsnivået. Det er venta at faren vil auke i løpet av fredagen, for så å minke laurdag morgon, skriv Varsom.no.


Åkneset

Stupbratt arbeidsplass

Dei har ein bratt jobb i sommar, karane som legg til rette for boring på Åkneset.


Folk blir bedne om å halde seg unna bratte skråningar, bekkar og elveløp med stor vassføring.

(©NPK)