Farleg arbeid i høgda gir smekk på pungen

Usikra arbeid i høgda er eit problem i byggjebransjen. Hittil i år har dette kosta arbeidsgjevarane 12,5 millionar i gebyr.
innenriks

Arbeidstilsynet har sidan 2016 hatt moglegheit til å gi lovbrotsgebyr for enkelte brot på arbeidsmiljølova. Tilsynet slår særleg hardt ned på usikra arbeid i høgda og manglande HMS-kort.

Så langt i år er det pålagt gebyr for 12,5 millionar kroner for brot på føresegner om arbeid i høgda. Oftast dreier dette seg om usikra arbeid i høgda og feil og manglar på stillas. Det høgste gebyret var på 300.000 kroner, opplyser Arbeidstilsynet.

For brot på HMS-kortplikta er det gitt 101 lovbrotsgebyr for i alt 1,5 millionar kroner så langt i år.

– Vi ser ein effekt av reaksjonsbruken vår. Reaksjonsprosenten ved tilsyn med HMS-kortplikta har gått ned sidan vi auka bruken av lovbrotsgebyr, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Om lag 20 prosent av vedtaka om lovbrotsgebyr blir klaga til Direktoratet for arbeidstilsynet. Men ifølgje tilsynet fører klager sjeldan fram, og nokre gonger endar det med eit endå høgare gebyr.

(©NPK)