Entur tek over billettsalet frå NSB på stasjonane

Entur tek over salet av togbillettar på stasjonane til NSB. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) klipte over ei digital snor på Oslo S for å markera dette.
innenriks

Endringa vil ikkje merkast av kundane til NSB, som framleis kan kjøpa billettar via den eigne appen til NSB og nettsidene til selskapet, men Entur tek over salet på automatane og på dei betente stasjonane.

Entur blei stifta i 2016 og tidlegare i år blei det lansert ein mobilapp med det same namnet. Appen skal gjera det mogleg å bruka berre éin app til billettkjøp over heile landet, uansett kva slags kollektivtilbod ein nyttar.

Sentral aktør

Det er staten som eig selskapet som allereie i 2016 tok over drifta av billettsystemet til NSB. No går selskapet endå eit steg vidare og har i sommar oppgradert 220 billettautomatar og over 185 validatorar med ny logo, fargar og namn frå Entur.

Staten ønskjer at det skal vera eitt sentralt selskap som har ansvaret for billettsalet, slik at utsalsstader og automatar ikkje favoriserer eit selskap framfor eit anna.

Omprofileringa betyr at dei fem togstasjonane som framleis er betente også får ny design og oppgradering og at personalet får nye uniformer. Desse stasjonane er Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo lufthamn og Oslo S.

Digital snorklipping

Personalet på desse stasjonane skal også hjelpa reisande å finna fram i heile kollektivtilbodet i landet, ikkje berre tog.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sette torsdag morgon i verk opninga av det nye billettområdet på Oslo S med ei digital saks der han klipte over ei like digital snor på skjermen.

Arbeidet med modernisering og oppgradering av automatar og serviceområde blir ferdig i haust. Det kostar totalt rundt 7 millionar kroner og blir finansiert gjennom avtalar med dei ulike togselskapa.


(©NPK)