Kan norske barnehagar læra noko av Kina?

– Svaret er ja, ifølgje Åsta Birkeland ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). I 15 år har høgskolen samarbeidd med Kina om barnehageforsking.
innenriks

Samarbeidet starta i 2003 og inkluderer fleire kinesiske universitet.

– Til å byrja med hadde vi berre ein følar ute for å sjå om vi hadde noko å læra av kvarandre. Etter kvart har vi sett at dess meir vi blir kjende, dess meir har vi å bidra med til barnehagefeltet til kvarandre, seier ho til NTB.

Fredag kasta kongeparet glans over samarbeidet då dei besøkte ein barnehage i Dunhuang i Kina. Til stades var både Birkeland – som leier prosjektet – og fleire andre representantar for høgskolen.

– Meir struktur

Ifølgje barnehageforskaren er den største forskjellen mellom norske og kinesiske barnehagar talet på barn. I Kina er barnegruppene mykje større.

– Det får nokre konsekvensar for pedagogikken. Ein må kanskje ha litt meir struktur på aktivitetane når ein har 40 barn i ei avdeling, enn hos oss der det gjerne er 20 barn, seier Birkeland.

Barnehagesamarbeidet har rulla og gått – ubrote sjølv også under den diplomatiske isfronten mellom Noreg og Kina i perioden 2010–2016.

Gjensidig læring

Birkeland er tydeleg på at begge land har mykje å læra kvarandre.

– Dei har hatt ein tradisjon med meir lærar-initierte aktivitetar og meir strukturerte aktivitetar, og vi har hatt meir fri leik. Men vi ser no at dei to landa bevegar seg meir mot kvarandre.

Birkeland seier at Kina er eit mangfaldig land.

– Kina er ikkje éin ting. Dei er 1,4 milliardar menneske. Berre Beijing har fem gonger så mange innbyggjarar som Noreg. Då er det klart at du finn alt frå svært høy kvalitet til dårleg, seier ho.

Handlingsplan

I tida framover blir samarbeidet med Kina trappa opp. I april i år underteikna Kina og Noreg ein ny handlingsplan for utdanningssamarbeid.

– Barnehagepolitikk og læraropplæring er blant dei prioriterte områda i samarbeidet, sa statssekretær Rebekka Borsch (V) i Kunnskapsdepartementet då ho talte på eit seminar som starta i Dunhuang fredag.

Seminaret markerte starten på eit utvida samarbeidsprosjekt mellom Noreg og utdanningsinstitusjonar i Gansu-provinsen.


(©NPK)