Noreg forlengjer grensekontrollen med seks månader

Noreg forlengjer den mellombelse grensekontrollen med eit halvt år når han går ut i november.
innenriks

Det opplyser justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til NTB.

– Vi har gjeve EU-kommisjonen beskjed om at vi forlengjer grensekontrollen med seks månader. Det kjem av uro for terrortrusselen, potensial for sekundærmigrasjon og auka bruk av falske dokument, seier Wara på telefon frå Luxembourg, der han fredag var med på EUs justisministermøte.

For at grensekontrollen skal kunna opphevast, meiner Wara at tryggleikssituasjonen i Europa må endrast, spesielt når det gjeld terrortruslar og bruken av falske dokument.

Eitt av spørsmåla som blei diskutert på ministermøtet fredag, er forslaget til EU-kommisjonen om å oppretta ein felles europeisk grensestyrke med 10.000 personar, eit forslag som fleire medlemsland er skeptiske til.

Også Wara er skeptisk. Han ønskjer betre dokumentasjon på at det trengst ein så stor styrke.

– Eg vil ha ein sterkare dokumentasjon på at det er behov for så mange som 10.000 personar. Det er eit relativt høgt tal, og eg ønskjer meir dokumentasjon både når det gjeld behovet og realismen i dette, seier Wara, som meiner at kvart enkelt land i utgangspunktet bør passa på sine eigne grenser.

Han meiner eit alternativ kunne vore ein mindre styrke, som har høve til å mobilisera dersom det oppstår situasjonar der land treng hjelp til å vakta grensene.

(©NPK)