Pensjonsforslag kan bli utsett

Eitt av dei store slaga i Stortinget i haust kan bli sett på vent. Tysdag blir det avgjort om pensjonsforslaget frå første krone skal behandlast innan fristen
innenriks

Innstillinga frå komiteen skulle etter planen liggja føre seinast 23. oktober. Men no kan det henda at komiteen vel å utsetja behandlinga av saka, seier komitéleiar Henrik Asheim til NTB.

– Dette er ikkje bestemt enno. Det skal diskuterast på komitémøtet tysdag, der vi skal avgjera kva saker det hastar å få vedteke i Stortinget, seier Asheim.

Mykje å gjera

Han avviser at ei eventuell utsetjing av pensjonssaka handlar om det komande vegvalet til KrF om å gå til høgre eller venstre.

– Men vi er i ein situasjon der opposisjonspartia arbeider med dei alternative budsjettåra sin. Dei har mykje å gjera, seier han.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes, som også sit i finanskomiteen, trur derimot at vegvalet til KrF vil vera utslagsgjevande.

Avheng av vegvalet til KrF

– Dersom KrF vel å gå inn i regjeringa vi har i dag, spøkjer det nok for dette viktige forslaget. Vel dei å gå til venstre, er det gode moglegheiter for at det blir vedteke, seier Moxnes til NTB.

Spørsmålet om opptening av pensjon frå første krone i ordninga med obligatorisk tenestepensjon (OTP) er den store saka til opposisjonen i haust. Arbeidarpartiet og SV står saman om forslaget. Det skal gje betre pensjon for utsette grupper som deltidsarbeidarar, vikarar og ungdom i private bedrifter.

KrF og Sp har så langt ikkje teke stilling til forslaget, mens regjeringspartia er imot.

(©NPK)