Straumen tilbake i Trondheim etter at store delar av byen vart ramma av straumbrot

Fleire personar vart sitjande fast i heisar i Trondheim, etter at eit stort straumbrot ramma store delar av byen torsdag kveld.
innenriks

Straumbrotet varte i ein dryg time torsdag kveld, og kundane til Trønderenergi opplevde å vere utan straum frå klokka 18.26 til 19.15.

– Vi har eit fasebrot på høgspentlinja mellom Klæbu og Huseby. Vi har no lagt om nettet, så alle har fått straumen tilbake. Folk er på staden og skal begynne å rette feila. Dette vil ikkje få konsekvens for straumkundane, seier informasjonsrådgjevar Tore Wuttudal i Trønderenergi til Adresseavisen.

Politiet fekk fleire meldingar om personar som hadde blitt sitjande fast i heisar.

Også ferja på strekninga Flakk – Rørvik vart innstilt som følgje av brotet, opplyste Vegtrafikksentralen i Midt-Noreg.

(©NPK)