Noreg frys nye lisensar på eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia

Noreg vil ikke lenger gi nye lisensar for eksport av forsvarsrelatert utstyr til Saudi-Arabia, opplyser utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).
innenriks

Det er ikkje lenger tillatt å eksportere norske våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia. No vil regjeringa heller ikke gi nye lisensar for eksport av forsvarsrelatert utstyr, såkalla B-materiell.

– Vi har bestemt at det i den noverande situasjonen heller ikke blir gitt nye lisensar for eksport av andre typar forsvarsmateriell eller fleirbruksvarer til militært bruk til Saudi-Arabia. Vi stoppa behandlinga av nye søknadar for ei tid sidan medan vi venta på denne avgjerda, skriv Eriksen Søreide i ein epost til NTB.

– Grunnen for dette tiltaket er ei heilskapsvurdering av utviklinga den siste tida i Saudi-Arabia og regionen og den uoversiktlege situasjonen i Jemen, legg ho til.

Det siste året har det blitt selt B-materiell for meir enn 41 millionar kroner til Saudi-Arabia. Det er ein stor auka frå 23.000 kroner i 2016.

Fleire hjelpeorganisasjonar og opposisjonsparti har den siste tida kravd at Noreg stoppar eksport av B-materiell til det oljerike kongedømmet. Det kjem både av krigen i Jemen og drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.