Regjeringspartia innleier budsjettforhandlingar med KrF laurdag

Regjeringspartia startar budsjettforhandlingar med KrF laurdag ettermiddag.
innenriks

Fredag la KrF fram sitt alternative budsjett, og deretter innleier dei forhandlingane med regjeringspartia Høgre, Framstegspartiet og Venstre om statsbudsjettet for neste år.

KrF foreslo i sitt alternative budsjett store velferdssatsingar som dei vil dekke inn ved å auke skattar og avgifter med nær 9 milliardar kroner. Partiet ønsker blant anna å auke barnetrygda med 3,3 milliardar kroner neste år.

Fristen for å komme i hamn med statsbudsjettet vart torsdag utsett med éi veke. Finanskomiteen har no frist til 27. november med å gi si innstilling, og finansdebatten blir halden 3. desember.

Samtidig med at dei fire partia skal forhandle om budsjett, skal dei også innleie sonderingar om ei mogleg innlemming av KrF i regjeringa. Det er venta at ein tidsplan for sonderingar vil vere klar i starten av neste veke.