William Nygaard tok imot Gunnar Sønstebys pris

William Nygaard har vore ein av dei fremste forsvararane av det trykte ordet. For det tok imot han fredag Gunnar Sønstebys pris for 2019 på Akershus festning.
innenriks

Den tidlegare forlagsdirektøren i Aschehoug William Nygaard vart tildelt Gunnar Sønstebys pris for å vere ein «modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet».

– Ein pris som denne, synleggjer og understrekar tydinga til ytringsfridommen. Det kan ikkje gjerast ofte nok, seier prisvinnaren i eit intervju med Forsvarets forum.

Angripen i eigen hage

I grunngivinga for tildelinga heiter det at ingen annan nordmann i etterkrigstida har betalt ein så høg pris for ytringsmotet. I 1993, for over 25 år sidan, vart Nygaard skoten og nesten drepen utanfor heimen sin. Angrepet kom etter at han gav ut romanen «Sataniske vers» av Salman Rushdie.

Romanen skapte stor harme sidan han vart rekna for å vere blasfemisk overfor islam og profeten Muhammad. I staden for å utsetje utgjevinga av boka på grunn av oppstyret, valde Nygaard å framskynde utgjevinga.

Kjempa for ytringsfridommen

– Er du i tvil, er det ofte rett å trykkje. Som forsvar mot sjølvsensuren, seier han.

– Å hoppe av etter at vi hadde gitt ut Rushdie sine to tidlegare bøker, ville vere i strid med tradisjonen vår. Salman Rushdie var ein høgst anerkjend internasjonal forfattar på Aschehoug, og «Sataniske vers» var ein fornying av forfattarskapen hans, fortset prisvinnaren.

– Etter eit slikt livsdrama ville nok mange ha overlate stafettpinnen til andre, men det gjorde ikkje William Nygaard. Med stort engasjement har han i staden nytt kvart og eit høve til å forsvare ytringa, og ved tallause høve har han engasjert seg i saker verda over der forfattarar, forleggjarar og journalistar har vorte straffa for å ha brukt det frie ordet, skriv juryen i grunngivinga for tildelinga av prisen.

(©NPK)