Aksjeeigarar i Hafslund får mykje meir for aksjane sine

Rundt 1.500 aksjeeigarar i Hafslund trekte Oslo kommune for retten for å få fastsett pris på aksjane. Resultatet vart 147 kroner, 50 kroner meir enn tilbodet.
innenriks

Oslo kommune og det finske kraftselskapet Fortum, som til saman kontrollerte rundt 90 prosent av aksjane i kraftselskapet Hafslund, lanserte i april 2017 planar om å dele selskapet mellom seg og løyse ut minoritetsaksjonærane.

Tilbodet frå kommunen var på 96,75 kroner per aksje, men 1.470 minoritetsaksjonærar valde å takke nei til tilbodet fordi dei meiner aksjane er verd meir. Sparebank 1 Markets konkluderte i verdivurderinga si i 2017 at verdien per aksje ligg på 139 kroner, og 168 kroner dersom ein tek utgangspunkt i forventa framtidige kontantstraumar.

Oslo tingrett har no sett fast løysingssummen til 147,13 kroner. Det er snakk om til saman 19,5 millionar aksjar. Løysingssummen blir dermed på drygt 2,8 milliardar kroner – ein snau milliard kroner meir enn det aksjonærane først vart tilbodne.