Soundgarden.no er konkurs

Elektronikkjeda Soundgarden.no AS kravde måndag oppbod. Det skjer åtte månader etter konkursen i Spaceworld Soundgarden AS.
innenriks

Soundgarden.no har netthandel, 15 butikkar og 35 heiltidstilsette, ifølgje fagbladet Elektronikkbransjen.

– Dette er ein trist dag. Vi har jobba hardt etter oppstarten i fjor sommar og fekk til positiv drift med akseptabel omsetning og god forteneste fram mot slutten av 2018, seier produktsjef Christian Åkre.

– Dessverre var ikkje oppstarten tilstrekkeleg finansiert, det gjorde at vi ikkje klarte å skaffe nok varer framover mot jul, noko som igjen bidrog til at omsetninga ikkje vart som forventa den siste tida. Eigar har no ikkje klart å skaffe kapital vidare til langsiktig drift, då er konkurs uunngåeleg, fortset han.

Produktsjefen opplyser at det blir jobba med mogleg vidare drift, med færre butikkar og ein ny eigarstruktur. Dette kan bli avklart denne veka.

(©NPK)