Talet på reisande ved Avinor-flyplassar auka med 3,5 prosent

Talet på passasjerar som reiste med fly til og frå Avinors flyplassar auka med 3,5 prosent frå januar i fjor til same månad i år.
innenriks

Totalt reiste 3.807.000 passasjerar til eller frå Avinors lufthamner førre månad. Samtidig viser ferske tal frå Avinor at talet på flyrørsler – talet på avgangar og landingar – fortset å falle. Fallet er på 0,1 prosent, og viser at kapasiteten i flya blir utnytta noko betre enn før.

Størst passasjervekst av dei største flyplassane hadde Stavanger lufthamn, med 4,9 prosent frå januar i fjor til same månad i år. Særleg helikoptertrafikken bidrog til auken.

– Veksten bekreftar den store aktiviteten i det regionale næringslivet og den kraftige reduksjonen i arbeidsløysa. Vi ser også at flya blir fylte meir opp, noko vi håpar etter kvart kan gi grunnlag for nye utanlandsruter, seier lufthamndirektør Leif Lorentzen.

Også ved Oslo lufthamn og flyplassane i Bergen, Tromsø og Ålesund var det passasjervekst førre månad.

(©NPK)