Forskar kallar den polsk-norske diplomatstriden for «spektakulær»

Jakub Godzimirski, seniorforskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI), kallar den diplomatiske krisen mellom Noreg og Polen «spektakulær».
innenriks

Måndag vart den polske konsulen i Noreg Slawomir Kowalski erklært uønskt som diplomat i Noreg. Polen svarte med same mynt og utviste ein norsk konsul frå landet.

– Eg har aldri høyrt om noko liknande, seier Godzimirski til Aftenposten.

Forskaren poengterer at Kowalski er sendt som diplomat til Noreg for å ta seg av konsulære saker. Barnevernssaker inngår i dette.

– Mange meiner at barnevernet utøver styresmakta si på ein kontroversiell måte. Når han blir send ut, så forsvinn personen. Problemet forsvinn ikkje, seier Godzimirski.

– Overraska

Han ser for seg at den diplomatiske krisen kan føre til at polske statsborgarar vel å forlate Noreg.

– Politiske krefter i Polen vil bruke dette for å få henta polakkar heim. Det har vore eit ønske lenge, seier Godzimirski som er overraska over utfallet i saka.

– Eg trudde at ein skulle finne ei mjukare landing enn det som vart tilfellet, seier han.

Gjentekne klager

Konstituert kommunikasjonssjef Kristin Enstad i Utanriksdepartementet sa måndag til NTB at det er skuffande at Polen vel gjengjelding i denne saka.

– Vi har ikkje fått klager frå polske styresmakter på åtferda til norske diplomatar i Polen. Det er derfor heilt urimeleg at Polen som ein reaksjon utviser ein norsk diplomat, sa ho.

Kowalski vart ifølgje Enstad erklært uønskt som diplomat i Noreg fordi den personlege åtferda hans ikkje er i samsvar med rolla og statusen hans som diplomat. Utanriksdepartementet har fått gjentekne klagar på konsulen, som mellom anna går ut på truande og til dels valdeleg åtferd mot offentlege tenestemenn, og at han har hindra dei i arbeidet deira.

(©NPK)