Kongen på besøk hos Kongsberg Gruppen

Kong Harald fekk ein sniktitt på ny teknologi Kongsberg Gruppen jobbar med då han besøkte konsernet tysdag.
innenriks

Kongen fekk mellom anna høyre om arbeidet med det første elektriske og autonome skipet i verda, Yara Birkeland, autonome undervassfarkostar og det norske F35-missilet JSM.

Kongen vart teken imot av skulebarn med flagg og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken då han kom Kongsbergs hovudkvarter. Etter å ha fått både blomstrar og ein genser frå Kongsberg Idrettsforening møtte han konsernsjef Geir Håøy og styreleiar Eivind Reiten frå Kongsberg Gruppen.

Besøket vart avslutta med lunsj i den tidlegare direktørbustaden Kapteinshaugen, som no blir brukt til representasjon.(©NPK)